Asystentura rodziny - społeczny i instytucjonalny kontekst zawodu w opinii asystentów rodzin
[Family assistant: the social and institutional context of the profession in the opinions of family assistants]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje (ISSN: 1640-1808)
Rok wydania: 2017
Numer czasopisma: 38(3)
Strony od-do: 117-128
Streszczenie: Od 1 stycznia 2015 r. na każdą gminę został nałożony obowiązek zatrudniania asystentów rodzin. Niezależnie od tej powinności profesja asystenta rodziny rozwijała się w wielu gminach przez poprzednie trzy lata. Asystent rodziny to zawód „młody”, został wprowadzony w 2012 r. i do końca roku 2014 był rozwiązaniem fakultatywnym. Głównym celem artykułu jest wskazanie przesłanek do usprawnienia pracy asystentów rodziny oraz rekomendacji zmian związanych z funkcjonowaniem asystentów w systemie pomocy społecznej. Prezentowane stanowisko wynika z analizy badań przeprowadzonych w 2016 r. wśród asystentów rodziny, w wyniku których został m.in. zaprezentowany zakres wykonywanych przez nich usług. Autorka stara się odpowiedzieć na pytania: czy instytucja asystenta rodziny okazuje się być skuteczną formą wsparcia? Jak nałożony na gminy obowiązek przyczynia się do zmiany systemu wsparcia rodzin? Jakie wyzwania i nowe potrzeby pojawiają się w związku z pracą asystentów rodziny?
Słowa kluczowe: rodzina, polityka społeczna, asystent rodziny
Dostęp WWW: http://www.problemypolitykispolecznej.pl/images/czasopisma/38/PPS-38-117-128.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Agnieszka Zaborowska",
title = "Asystentura rodziny - społeczny i instytucjonalny kontekst zawodu w opinii asystentów rodzin",
journal = "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje",
year = "2017",
number = "38(3)",
pages = "117-128"
}

Cytowanie w formacie APA:
Zaborowska, A. (2017). Asystentura rodziny - społeczny i instytucjonalny kontekst zawodu w opinii asystentów rodzin. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 38(3), 117-128.