Szkoła i rodzina
[School and family]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Co nas wyzwala, co nas zniewala
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Wydział Nauk Społecznych