Samotne macierzyństwo a rynek pracy – potrzeby, oczekiwania, wyzwania wobec lokalnej polityki społecznej
[Single Motherhood vs. the Labour Market – Needs, Expectations, Challenges For the Local Social Policy]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (ISSN: 1899-3192)
Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 456
Strony od-do: 51-68
Streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie specyficznej sytuacji kobiet, które są samotnymi matkami, na rynku pracy. Powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka jest wyzwaniem, szczególnie gdy kobieta pozbawiona jest naturalnej pomocy ze strony partnera, a podział obowiązków pomiędzy oboje rodziców jest niemożliwy. Głównym celem artykułu jest wskazanie przesłanek do podejmowania kompleksowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, a zwłaszcza polityki rynku pracy wobec samotnych matek. Analiza relacji pomiędzy samotnym macierzyństwem a rynkiem pracy została zaprezentowana na podstawie badań sondażowych przeprowadzonych w 2015 r., równolegle na dwóch grupach respondentów – kobietach samotnie wychowujących dzieci i przedsiębiorcach z powiatu radomskiego. Czego potrzebują samotne matki, żeby odnaleźć się na rynku pracy, i jak rynek pracodawców postrzega takie kobiety? Artykuł odpowiada na pytania dotyczące potrzeb i oczekiwań obydwu stron tej relacji.
Słowa kluczowe: praca, rynek pracy, pracodawca, samotna matka, polityka społeczna, work, labour market, employer, single mother, social policy
Dostęp WWW: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=36481
DOI: 10.15611/pn.2016.456.04Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Agnieszka Zaborowska",
title = "Samotne macierzyństwo a rynek pracy – potrzeby, oczekiwania, wyzwania wobec lokalnej polityki społecznej",
journal = "PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU",
year = "2016",
number = "456",
pages = "51-68"
}

Cytowanie w formacie APA:
Zaborowska, A. (2016). Samotne macierzyństwo a rynek pracy – potrzeby, oczekiwania, wyzwania wobec lokalnej polityki społecznej. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 456, 51-68.