20212020


2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowejOrganizacja konferencji krajowej

20182017

Udział w festiwalu nauki


2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2015
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej
2013
2012
2011
Stypendium finansowane przez uczelnię


2010
2009