Adam Zadroga

Adres e-mail: zadroga@kul.pl

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Studia magisterskie z teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w latach 1998-2003; magisterium na podstawie pracy: Problematyka życia społecznego w spotkaniach naukowych Sekcji Teologów Moralistów Polskich w latach 1992-2001. Lublin 2003 (Promotor: O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk);
 • Studia magisterskie z ekonomii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w latach 2001-2004; magisterium na podstawie pracy: Finansowanie edukacji podstawowej w Polsce po 1991 roku na przykładzie gminy Głusk. Lublin 2004 (Promotor: prof. dr hab. Zyta Gilowska);
 • Podyplomowe studia z zakresu ICT, jęz. angielskiego oraz muzyki w UMCS Lublin (2005-2006);
 • Studia doktoranckie z teologii moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 2003-2007; stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej uzyskałem 27 listopada 2007 roku na podstawie pracy: Współczesne ujęcia etyki biznesu w Polsce. Próba oceny z perspektywy teologii moralnej. Lublin 2007 (Promotor: O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk; Recenzenci: Ks. prof. dr hab. P. Góralczyk, Ks. prof. dr hab. J. Gocko);
 • Podyplomowe studiaZarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych” (KUL we współpracy z Lubelską Szkołą Biznesu - 2009);
 • Studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne (2011-2014);
 • Stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych - 19 lutego 2019 roku.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Nauczyciel religii w szkołach podstawowych na terenie parafii Żabia Wola (2003-2008);
 • Asystent Katedry Historii Teologii Moralnej w Instytucie Teologii Moralnej KUL w r. akad. 2008/2009;
 • Adiunkt Katedry Historii Teologii Moralnej w Instytucie Teologii Moralnej KUL w latach 2009-2012;
 • Adiunkt Katedry Życia Społecznego Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej od r. akad. 2012/2013;
 • Prowadzenie szkoleń i warsztatów (etyka biznesu; zarządzanie czasem; przedsiębiorczość społeczna; etyki zawodowej w rachunkowości).

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH:

 • katolicka myśl ekonomiczno-społeczna (aspekty metodologiczne i doktrynalne)
 • historia i metodologia nauk ekonomicznych
 • przedsiębiorczość społeczna
 • etyka biznesu

 FUNKCJE PEŁNIONE NA UNIWERSYTECIE:

 • Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju KUL (15.02.-31.07.2013);
 • Członek Senackiej Komisji Administracyjno-Finansowej (KUL, od 2012);
 • Członek Senackiej Podkomisji ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą (KUL, 2012-2014);
 • Członek Komisji ds. Opracowania Strategii Rozwoju KUL w latach 2014-2020;
 • Koordynator Lubelskiego Festiwalu Nauki (KUL, 2009-2010, 2012);
 • Przewodniczący Kwalifikacyjnej Komisji Stypendialnej na Wydziale Teologii (2011-2016);
 • Kurator Samorządu Studentów Wydziału Teologii (KUL, od 2011-2016);
 • Sekretarz Rady Wydziału Teologii (KUL, 2009-2010);
 • Instytutowy Koordynator Programu Erasmus (KUL, od 2012);
 • Sekretarz Redakcji Naczelnej "Roczników Teologicznych" (2015-2016)
 • Sekretarz "Roczników Teologicznych", z.1 ("Zeszyt Pracy Socjalnej") - od 2014

 STAŻE W ZAGRANICZNYCH OŚRODKACH NAUKOWYCH:

 •  W 2013 r. staż naukowo-badawczy w USA, Nanovic Institute for European Studies, University of Notre Dame (Notre Dame, IN) pt. „Research in Business Ethics in Various Cultures and Regions of the World and also in Religious-Moral Traditions”.
 • W 2012 r. staż naukowo-dydaktyczny na Słowacji w Katolickim Uniwersytecie w Ruzomberku; tematyka badawcza: „Katolicka myśl ekonomiczno-społeczna a współczesna ekonomia”.
 • W 2010 r. staż naukowym w USA w The Acton Institute for the Study of Religion and Liberty (Grand Rapids, MI)

 PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH:

 • Stowarzyszenie Teologów Moralistów (od 2008)
 • Towarzystwo Naukowe KUL (od 2010)
 • Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego (2010-2014)
 • Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej (od 2016)

 

 

Ostatnia aktualizacja: 27.11.2019 21:42