Adam Zadroga

Prymat osoby ludzkiej w ekonomii społecznej
[The Primacy of the Human Person in the Social Economy]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dešný svet
Miejsce: Poprad