Adam Zadroga

Odpowiedzialność – mój wybór
[Responsibility - My Choice]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Twoje jutro – Ty decydujesz. Chrześcijanin w życiu społecznym
Miejsce: Lublin