Adam Zadroga

Rozwój społeczny i jego miejsce w zintegrowanym systemie polityki społeczno-gospodarczej
[Social Development and its Place in the Integrated System of Socio-Economic Policy]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Młodzi KES 2015
Miejsce: Warszawa