Adam Zadroga

Etyka w biznesie: liberalizm gospodarczy a nauka społeczna Kościoła
[Business Ethics: Economic Liberalism and the Social Doctrine of the Church]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Forum dla wolności i rozwoju
Miejsce: Katowice