Adam Zadroga

Ewangelia pracy w kontekście przedsiębiorczości społecznej
[The Gospel of Work in the Context of Social Entrepreneurship]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Etos pracy drogą dojrzewania człowieka
Miejsce: Opole