Adam Zadroga

[Rec.:] Kazimierz Synowczyk OFMCap, Powołani do miłości doskonałej. O życiu zakonnym według bł. Honorata Koźmińskiego, Kalwaria Zebrzydowska: Wydawnictwo Calvarianum 2015, ss. 168
[[Rev.:] Kazimierz Synowczyk OFMCap, Powołani do miłości doskonałej. O życiu zakonnym według bł. Honorata Koźmińskiego, Kalwaria Zebrzydowska: Wydawnictwo Calvarianum 2015, ss. 168]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2016
Tom: 63
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 178-180
Dostęp WWW: https://tnkul.pl/files/userfiles/files/RT2016z3_178-180_Zadroga_Rev.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.3-17