Adam Zadroga

Proces specjalistycznego doradztwa społecznego – kluczowe elementy
[SPECIALIZED SOCIAL COUNSELING – KEY ELEMENTS ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Współautorzy: František; Drozd
Rok wydania: 2016
Tom: 63
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 39-46
Streszczenie: Celem artykułu jest wskazanie i ogólna charakterystyka kluczowych elementów procesu doradztwa społecznego. Przy realizacji tak postawionego zadania – oprócz fachowej literatury przedmiotu − wykorzystano doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie jednego ze współautorów: František Drozd od kilkunastu lat prowadzi praktykę doradztwa społecznego na Słowacji. Zdobyta przez ten czas wiedza pozwoliła mu określić w sposób kompetentny zasadnicze czynniki procesu doradczego. Są to: (1) odpowiednie warunki zewnętrzne i uwzględnienie czynnika czasu; (2) właściwie przeprowadzona rozmowa doradcza; (3) zawarcie stosownego kontraktu z klientem i umiejętne zakończenie procesu doradczego oraz (4) przestrzeganie zasad etycznych w relacji doradczej.
Słowa kluczowe: specjalistyczne doradztwo społeczne, proces doradczy, doradca społeczny, klient pomocy społecznej, rozmowa doradcza
Dostęp WWW: https://tnkul.pl/files/userfiles/files/RT2016z1_039-046_Drozd_Zadroga.pdf
DOI: 10.18290/rt.2016.63.1-3Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Adam Zadroga and František; Drozd",
title = "Proces specjalistycznego doradztwa społecznego – kluczowe elementy",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2016",
number = "1",
pages = "39-46"
}

Cytowanie w formacie APA:
Zadroga, A. and František; Drozd(2016). Proces specjalistycznego doradztwa społecznego – kluczowe elementy. Roczniki Teologiczne, 1, 39-46.