Adam Zadroga

Warunki, poziom i jakość życia w badaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Próba rozstrzygnięcia problemów definicyjnych
[Conditions, standard and quality of life in a study socio- economic development attempt to resolve the problems of definition]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2016
Tom: 63
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 69-77
Streszczenie: W ostatnich 30-40 latach nastąpiło wzmożone zainteresowanie badaniami nad zmianami społeczno-gospodarczymi. Tym samym nastąpiło odejście od mierzenia jedynie materialnego wymiaru rozwoju. Zaczęto używać takich kategorii badawczych, jak: konsumpcja, poziom życia, stopa życia, standard życia, dobrobyt ekonomiczny, zamożność, warunki życia, jakość życia, sposób życia, styl życia itp. Problemem, który napotyka się w dość bogatej literaturze przedmiotu, jest brak stosowania jednolitej terminologii. Podejmowane próby definiowania wymienionych wyżej pojęć należy uznać za nie w pełni satysfakcjonujące, ponieważ nie pozwalają one na przyjęcie jednoznacznych rozwiązań. Można jedynie wskazać pewne propozycje, które zawierają wiele istotnych cech sprzyjających badaniu społecznego wymiaru przemian gospodarczych. Celem artykułu jest próba rozstrzygnięcia problemów definicyjnych trzech podstawowych kategorii związanych z badaniem zmian społeczno-ekonomicznych, którymi są: warunki życia, poziom życia i jakość życia.
Słowa kluczowe: warunki życia, poziom życia, jakość życia, rozwój społeczno-gospodarczy, badania społeczne
Dostęp WWW: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rt/article/view/8781/8459
DOI: 10.18290/rt.2016.63.1-5Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Adam Zadroga",
title = "Warunki, poziom i jakość życia w badaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Próba rozstrzygnięcia problemów definicyjnych",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2016",
number = "1",
pages = "69-77"
}

Cytowanie w formacie APA:
Zadroga, A. (2016). Warunki, poziom i jakość życia w badaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Próba rozstrzygnięcia problemów definicyjnych. Roczniki Teologiczne, 1, 69-77.