Adam Zadroga

Recenzja książki: Etyka i duchowość praco-dawcy XXI wieku. 30-lecie encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”. Red. M. Leśniak, G. Piątek, P. Król. Kraków: Wydawnictwo UNUM 2012 ss. 130
[Review of the book: Etyka i duchowość praco-dawcy XXI wieku. 30-lecie encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”. Red. M. Leśniak, G. Piątek, P. Król. Kraków: Wydawnictwo UNUM 2012 ss. 130]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2015
Tom: 62
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 155-159
Dostęp WWW: https://tnkul.pl/files/userfiles/files/RT2015nr3_155-159_Zadroga_Rev-D.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.3-13