Adam Zadroga

[Rec.:] Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu. Red. M. Leśniak, G. Piątek, P. Król, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2012 ss. 151
[[Rev.:] Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu. Red. M. Leśniak, G. Piątek, P. Król, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2012 ss. 151]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2015
Tom: 62
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 152-155
Dostęp WWW: https://tnkul.pl/files/userfiles/files/RT2015nr3_152-155_Zadroga_Rev-D.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.3-12