Adam Zadroga

Człowiek - społeczeństwo - gospodarka : perspektywa odpowiedzialności społecznej
[The Man - Society - Economy : the Perspective of Social Responsibility]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2013
Redaktorzy: Konrad Sawicki