Adam Zadroga

[Rec.:] Jerzy Gocko, Nauka społeczna Kościoła w poszukiwaniu własnej tożsamości, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2013, ss. 403
[[Rev.:] Jerzy Gocko, Nauka społeczna Kościoła w poszukiwaniu własnej tożsamości, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2013 [The Church's Social Teaching in Search of Its Identity]]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Seminare. Poszukiwania naukowe (ISSN: 1232-8766)
Rok wydania: 2015
Tom: 36
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 262-263