Adam Zadroga

Czynniki trwałości więzi małżeńskiej
[Factors stability of the marriage bond]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Katowice
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Rodzina miłością wielka (?) : XXIII Społeczne Sympozjum Piekarskie
Redaktorzy: Wojciech Surmiak
Strony od-do: 108-122