Adam Zadroga

Ekonomia społeczna i wykluczenie społeczne w kontekście współczesnych przemian społeczno-gospodarczych
[Social Economy and Social Exclusion in the Context of Contemporary Socio-Economic Changes]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Zarządzanie i finanse sektora publicznego
Redaktorzy: Krzysztof Jarosiński
Strony od-do: 167-180