Adam Zadroga

Proces starzenia się społeczeństwa polskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej państwa
[The process of aging of the Polish society as a challenge to the state social policy]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza
Redaktorzy: Joachim Osiński, Marta Pachocka
Strony od-do: 537-548