Adam Zadroga

Prawo człowieka do pracy. Źródła, treści i problemy realizacji
[The Human Right to Work. Sources, Content and Execution Problems]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2010
Tytuł publikacji: Prawa Człowieka. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Redaktorzy: Krzysztof Jeżyna, Tadeusz Zadykowicz
Strony od-do: 213-227