Adam Zadroga

Wiodące ośrodki badań i promocji etyki biznesu w Polsce
[Leading Research Centers and Promotion of Business Ethics in Poland]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Gdańsk
Rok wydania: 2008
Tytuł publikacji: Biznes – Etyka – Międzykulturowość. Wybrane zagadnienia etyki biznesu
Redaktorzy: Janina Kubka
Strony od-do: 71-83