Adam Zadroga

[Rec.:] Papieska Rada „Iustitia et Pax”. Powołanie lidera biznesu. Refleksja. Tłum. H. Zieleźnik. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON 2012 ss. 72
[[Rev.:] Papieska Rada „Iustitia et Pax”. Powołanie lidera biznesu. Refleksja. Tłum. H. Zieleźnik. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON 2012 ss. 72 [Vocation of the Business Leader. A Reflection. Pontifical Council for Justice and Peace 2012]]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2014
Tom: 61
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 176-180