Adam Zadroga

Antropologiczny wymiar życia społeczno-gospodarczego w świetle współczesnej polskiej myśli teologicznomoralnej
[Anthropological Dimension of a Social and Economic Life in the Light of Contemporary Theological and Moral Thought ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym (ISSN: 1899-2226)
Rok wydania: 2008
Tom: 1
Numer czasopisma: 11
Strony od-do: 43-52
Streszczenie: Zadaniem niniejszego artykułu jest ukazanie integralnej koncepcji człowieka jako fundamentalnego wymiaru życia społeczno-gospodarczego. Zasadnicze źródło tego opracowania stanowi refleksja społeczno-moralna, podjęta przez rodzimych moralistów podczas kilkunastu ostatnich dorocznych spotkań Sekcji Teologów Moralistów Polskich. Treść artykułu podzielono na trzy części: (1) integralna wizja człowieka jako zasadniczy element ładu społeczno-ekonomicznego; (2) zagrożenia ludzkiej osoby na tle współczesnego życia społeczno-gospodarczego oraz (3) wskazanie dróg przezwyciężenia owych zagrożeń.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Adam Zadroga",
title = "Antropologiczny wymiar życia społeczno-gospodarczego w świetle współczesnej polskiej myśli teologicznomoralnej",
journal = "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym",
year = "2008",
number = "11",
pages = "43-52"
}

Cytowanie w formacie APA:
Zadroga, A. (2008). Antropologiczny wymiar życia społeczno-gospodarczego w świetle współczesnej polskiej myśli teologicznomoralnej. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 11, 43-52.