Adam Zadroga

Świat finansów w perspektywie etycznej
[THE WORLD OF FINANCES FROM THE ETHICAL PERSPECTIVE ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Nauk Społecznych (ISSN: 0137-4176)
Rok wydania: 2008
Tom: 3
Numer czasopisma: 36
Strony od-do: 59-74
Streszczenie: Refleksja etyczna jest takim rodzajem naukowych rozważań, który pozwala na głęboką analizę różnych obszarów ludzkiej aktywności. Nie boi się ona stawiać trudnych, ale zarazem fundamentalnych pytań o człowieka i rzeczywistość, w której temu człowiekowi przychodzi żyć i pracować. Niniejszych artykuł ma na celi ukazanie problematyki „świata” finansów z perspektywy etycznej. Pierwsza część to próba odpowiedzi na pytanie, czym w ogóle jest etyka finansów oraz jakie są główne tematy, którymi owa dziedzina się zajmuje. W drugiej części ukazane są wybrane problemy świata finansów o charakterze społeczno-moralnym. Zagrożenia tam opisane pozwalają uzasadnić konieczność przestrzegania w działaniach podmiotów finansowych przynajmniej podstawowych wartości etycznych tj. uczciwość czy odpowiedzialność. Przedmiotem trzeciej części opracowania są konkretne reguły i instrumenty, których zastosowanie przyczynia się do wzrostu zaufania między podmiotami działającymi na rynkach finansowych.
Słowa kluczowe: etyka, finanse, człowiek, praca, uczciwość, odpowiedzialnośćCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Adam Zadroga",
title = "Świat finansów w perspektywie etycznej",
journal = "Roczniki Nauk Społecznych",
year = "2008",
number = "36",
pages = "59-74"
}

Cytowanie w formacie APA:
Zadroga, A. (2008). Świat finansów w perspektywie etycznej. Roczniki Nauk Społecznych, 36, 59-74.