Adam Zadroga

Przedsiębiorczość z perspektywy nauki społecznej Kościoła. Zarys problematyki
[Entrepreneurship from the Perspective of the Social Doctrine of the Church. An Outline of Problems]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2008
Tom: 3
Numer czasopisma: 55
Strony od-do: 153-163
Streszczenie: Artykuł ukazuje zarys problematyki przedsiębiorczości z perspektywy nauki społecznej Kościoła, w której kategoria ta ujmowana jest przede wszystkim w wymiarze antropologicznym i etycznym. Stąd też autor podejmuje próbę odpowiedzi na takie pytania, jak: co to znaczy być osobą przedsiębiorczą? jakie prawa łączą się z kategorią przedsiębiorczości? jakie zasady etyczne wiążą się z prowadzeniem przedsiębiorstwa? Istotne miejsce zajmuje również kwestia, czy decyzje, które podejmuje przedsiębiorca powinny być podporządkowane jedynie celom ekonomicznym, czy może dodatkowo winien się on kierować innymi ważnymi celami pozagospodarczymi? Jeśli tak, to dlaczego właśnie tak powinien czynić? Treść artykułu podzielono na trzy części. Pierwsza przedstawia istotę i znaczenie przedsiębiorczości w kontekście współczesnej wizji rozwoju gospodarczego. Druga część ukazuje przedsiębiorczość jako kategorię antropologiczną i etyczną na podstawie nauki społecznej Kościoła. Trzecia natomiast przedstawia stanowisko teologii moralnej społecznej wobec wybranych problemów związanych z przedsiębiorczością.
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, przedsiębiorstwo, rozwój gospodarczy, nauka społeczna Kościoła, teologia moralna społecznaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Adam Zadroga",
title = "Przedsiębiorczość z perspektywy nauki społecznej Kościoła. Zarys problematyki",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2008",
number = "55",
pages = "153-163"
}

Cytowanie w formacie APA:
Zadroga, A. (2008). Przedsiębiorczość z perspektywy nauki społecznej Kościoła. Zarys problematyki. Roczniki Teologiczne, 55, 153-163.