Adam Zadroga

Ekonomia społeczna i nauczanie społeczne Kościoła. Wzajemne implikacje aksjologiczne
[SOCIAL ECONOMY AND THE CHURCH’S SOCIAL TEACHING]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2009
Numer czasopisma: 56
Strony od-do: 213-229
Streszczenie: Ekonomię społeczną i nauczanie społeczne Kościoła łączy nie tylko podobny przedmiot zainteresowań, którym jest problematyka społeczna, ale także wspólny fundament aksjologiczny w postaci pewnych wartości i zasady. Wydaje się, iż istnienie tego rodzaju powiązań na poziomie aksjologicznym nie jest za bardzo znane, o czym może świadczyć m.in. fakt, iż ciężko doszukać się w literaturze przedmiotu jakichś wyraźnych opracowań czy nawet wzmianek na ten temat. W związku z tym, uzasadnione staje się podjęcie próby bliższego przyjrzenia się i przeanalizowania tego związku, w celu szczegółowego wskazania wzajemnych implikacji, a poprzez to ukazanie możliwości obustronnego ubogacenia obu tych dziedzin ludzkiej refleksji nad życiem społecznym. W artykule poddano analizie poszczególne zasady życia społecznego, głoszone przez Kościół w ramach społecznego nauczania, pod kątem ich obecności lub konieczności ich uwzględnienia w ekonomii społecznej. Najpierw wskazano (1) źródło i fundament wszystkich zasad społecznych, jakim jest osoba ludzka, a następnie ukazano (2) godność pracy i ściśle z nią związane wezwanie do przedsiębiorczości. W dalszej kolejności przeanalizowano zasady: (3) dobro wspólne, powszechne przeznaczenie dóbr i opcja preferencyjna na rzecz ubogich, a na końcu: (4) solidarność, pomocniczość i uczestnictwo.
Słowa kluczowe: ekonomia społeczna, nauka społeczna Kościoła, zasady życia społecznegoCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Adam Zadroga",
title = "Ekonomia społeczna i nauczanie społeczne Kościoła. Wzajemne implikacje aksjologiczne",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2009",
number = "56",
pages = "213-229"
}

Cytowanie w formacie APA:
Zadroga, A. (2009). Ekonomia społeczna i nauczanie społeczne Kościoła. Wzajemne implikacje aksjologiczne. Roczniki Teologiczne, 56, 213-229.