Adam Zadroga

Zaangażowanie katolików świeckich w świecie ekonomii
[INVOLVEMENT OF LAY CATHOLICS IN ECONOMY]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Forum Teologiczne (ISSN: 1641-1196)
Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 11
Strony od-do: 83-95
Streszczenie: Ewangelizacja, mimo iż stanowi zadanie dla całego Kościoła, pod pewnymi względami jest szczególnym wezwaniem dla świeckich katolików. Dzięki ich apostolstwu możliwa staje się odnowa jego porządku w duchu chrześcijaoskim. Jedną z ważniejszych rzeczywistości stanowiących cel ich posłannictwa jest świat ekonomii. W adhortacji apostolskiej Christifideles laici Jan Paweł II wskazuje na koniecznośd zaangażowania świeckich wyznawców Chrystusa w świecie ekonomii w kontekście jego problemów systemowym oraz sposobu organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa jako wspólnoty osób pracujących. Celem artykułu jest ukazanie implikacji, jakie pociąga za sobą prawda o specyficznym powołaniu katolików świeckich do zaangażowania się w życie gospodarcze i będącego jego szczególnym przejawem – środowisko ludzkiej pracy. Tekst podzielono na trzy części. W punkcie pierwszym dokonano krótkiego rozważenia podstaw zaangażowania świeckich katolików w życie doczesne w ogóle. W kolejnym punkcie opracowania zaprezentowano kwestie związane z wymiarem makroekonomicznym życia gospodarczo-społecznego. Autor podjął próbę odpowiedzi na pytanie o to, w którą stronę powinny iśd rozwiązania pewnych systemowych problemów tegoż życia, m.in. dzięki chrześcijaoskiemu zaangażowaniu świeckich katolików. Następnie, w punkcie trzecim, wskazano i rozważono kilka problemów moralnych w wymiarze mikroekonomicznym, a więc na płaszczyźnie funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: katolik świecki, ekonomia, przedsiębiorstwo, ewangelizacja, apostolstwoCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Adam Zadroga",
title = "Zaangażowanie katolików świeckich w świecie ekonomii",
journal = "Forum Teologiczne",
year = "2010",
number = "11",
pages = "83-95"
}

Cytowanie w formacie APA:
Zadroga, A. (2010). Zaangażowanie katolików świeckich w świecie ekonomii. Forum Teologiczne, 11, 83-95.