Adam Zadroga

Moralna postawa człowieka wobec bogactw w świetle Biblii
[A MAN’S MORAL ATTITUDE TOWARDS THE RICHES IN THE LIGHT OF THE BIBLE ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologii Moralnej (ISSN: 2081-1810)
Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 2(57)
Strony od-do: 139-151
Streszczenie: Przedmiotem analiz opracowania jest problem, w jaki sposób biblijne teksty odpowiadają na pytanie o postawę człowieka w stosunku do zdobywania, gromadzenia i korzystania z bogactw. Autor, wychodząc od (1) wizji Starego Testamentu, poprzez (2) sens wypowiedzi Chrystusa zawartych w Ewangelii, na przesłaniu Dziejów i listów apostolskich kończąc, przedstawia biblijne założenia moralnych postaw wobec dóbr materialnych. Zwieńczeniem tych rozważań jest (3) próba wskazania etycznych implikacji wynikających z nastawienia Pisma Świętego do dóbr doczesnych.
Słowa kluczowe: bogactwo, dobra materialne, Biblia, etyka, postawa moralnaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Adam Zadroga",
title = "Moralna postawa człowieka wobec bogactw w świetle Biblii",
journal = "Roczniki Teologii Moralnej",
year = "2010",
number = "2(57)",
pages = "139-151"
}

Cytowanie w formacie APA:
Zadroga, A. (2010). Moralna postawa człowieka wobec bogactw w świetle Biblii. Roczniki Teologii Moralnej, 2(57), 139-151.