Adam Zadroga

Podatki z perspektywy katolickiej nauki społecznej
[Taxes from a Catholic Social Teaching Perspective]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym (ISSN: 1899-2226)
Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 16
Strony od-do: 159-169
Streszczenie: Podatki są ściśle związane z funkcjonowaniem państwa, które z moralno-społecznego punktu widzenia zawsze powinno być ukierunkowane na dobro wspólne. Realizując tę zasadę państwo wspiera poprawę dobrobytu obywateli, oferując im ze zgromadzonych podatków swoje usługi, takie jak: bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, oświata, kultura, infrastruktura, świadczenia socjalne i inne. Ukształtowanie właściwego w wymiarze moralnym systemu podatkowego oraz mechanizmu wydatkowania środków budżetowych ma także dużą wagę ze względu na znaczenia dla całej gospodarki. Ponadto państwowy system fiskalny dotyka każdego obywatela jako płatnika podatków i dlatego zagadnienie to ma także istotny wymiar indywidualno-etyczny. Artykuł podejmuje powyższe kwestie, ukazując w perspektywie etycznej trzy następujące zagadnienia: (1) współczesny kontekst społeczny rozważań na temat zobowiązań wobec państwa, (2) państwo i jego cele, oraz (3) moralne aspekty obowiązku płacenia podatków.
Słowa kluczowe: podatki, państwo, obywatel, etyka, sprawiedliwość legalnaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Adam Zadroga",
title = "Podatki z perspektywy katolickiej nauki społecznej",
journal = "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym",
year = "2013",
number = "16",
pages = "159-169"
}

Cytowanie w formacie APA:
Zadroga, A. (2013). Podatki z perspektywy katolickiej nauki społecznej. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 16, 159-169.