Adam Zadroga

Współczesne ujęcia etyki biznesu w Polsce. Próba oceny z perspektywy teologii moralnej
[A Contemporary Approaches to Business Ethics in Poland. An Attempt to make an Evaluation from the Perspective of Moral Theology]

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW

Nazwa jednostki: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego