Adam Zadroga

PWP − Specjalistyczne poradnictwo socjalne – adaptacja, wdrożenie i upowszechnienie dobrych praktyk ze Słowacji w województwie podkarpackim
[PWP − Specialized social counseling − adaptation, implementation and popularization good practice from Slovakia in the Podkarpackie Voivodship]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z funduszy UE

Nazwa jednostki: Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny