Adam Zadroga

Społeczny kontekst Sieci (sesja naukowa)
[Social network context (session)]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: CZŁOWIEK W L@BIRYNCIE SIECI
Miejsce: Lublin