Adam Zadroga

Recenzja ksiażki A. Derdziuk. Teologia moralna w służbie wiary Kościoła. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 ss. 411
[Reviewof the Book A. Derdziuk Moral Theology in the Service of the Church's Faith]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Roczniki Teologii Moralnej (ISSN: 2081-1810)
Rok wydania: 2010
Strony od-do: 182-184