Adam Zadroga

Rozwój jako powołanie człowieka
[Development as a Vocation of Person]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Seminare. Poszukiwania naukowe (ISSN: 1232-8766)
Rok wydania: 2011
Tom: 30
Strony od-do: 97-104
Streszczenie: Głównym celem niniejszego artykułu jest szersze rozwinięcie i pogłębienie tezy zawartej w encyklice Caritas in veritate Ojca świętego Benedykta XVI: „postęp u swoich początków i w swojej istocie jest powołaniem” (CiV 16). Autor czyni to w trzech punktach poprzez: (1) określenie czym jest powołanie chrześcijańskie, (2) ukazanie źródeł powołania człowieka do rozwoju oraz (3) wskazanie naj-istotniejszych aspektów chrześcijańskiego rozumienia ludzkiego rozwoju.
Słowa kluczowe: rozwój, powołanie, formacja, świętośćCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Adam Zadroga",
title = "Rozwój jako powołanie człowieka",
journal = "Seminare. Poszukiwania naukowe",
year = "2011",
pages = "97-104"
}

Cytowanie w formacie APA:
Zadroga, A. (2011). Rozwój jako powołanie człowieka. Seminare. Poszukiwania naukowe, 97-104.