Adam Zadroga

Kościół wobec problemów rozwoju Afryki
[Catholic Church towards Development Problems of Africa]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2012
Tytuł publikacji: Afryka - o godność życia
Strony od-do: 23-39