Adam Zadroga

NOWY ATEIZM – NOWA EWANGELIZACJA ROZMOWY O MORALNOŚCI NA DZIEDZIŃCU POGAN
[NEW ATHEISM - NEW EVANGELIZATION TALKS ABOUT MORALITY IN COURT OF THE GENTILES]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Niepokalanów