Adam Zadroga

Przemiany społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie - tendencje, wyzwania, perspektywy
[Socio-economic transformation in the modern world - trends, challenges, perspectives]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne