Adam Zadroga

Praca socjalna - między teorią a praktyką
[Social Work - between theory and practice]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Życia Społecznego Rodziny