Adam Zadroga

Powołanie lidera biznesu
[Vocation of the business leader]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Kraków