Adam Zadroga

Staż naukowo-badawczy "Katolicka myśl ekonomiczno-społeczna"
[Research stay "Catholic economic and social thought"]

Staż finansowany ze środków UE

Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet w Ružomberku