Adam Zadroga

Menadżer rodziny – czyli jak zarządzać gospodarstwem domowym
[Family manager - how to manage the household]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Gdzie ci mężczyźni - silni, prawdziwi tacy?
Miejsce: Lublin