Adam Zadroga

Drzwi wiary – otwarte dla każdej rodziny? (sesja I)
[The door of faith - open to any family? (session I)]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Drzwi wiary – otwarte dla każdej rodziny?
Miejsce: Lublin