Adam Zadroga

Przekaz wiary w małżeństwie sakramentalnym
[Transmission of faith in sacramental marriage]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Drzwi wiary – otwarte dla każdej rodziny?
Miejsce: Lublin