Adam Zadroga

Podatki z perspektywy moralno-społecznej
[Taxes from the moral and social perspective]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Etyka w życiu gospodarczym
Miejsce: Łódź