Adam Zadroga

Etyka biznesu wyrazem społecznej odpowiedzialności
[Business ethics as a manifestation of social responsibility]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2011
Tytuł publikacji: Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce
Redaktorzy: Paweł Kawalec, Arkadiusz Błachut
Strony od-do: 347-365