Adam Zadroga

Kościół - państwo - społeczeństwo obywatelskie w służbie rodzin w Polsce. Inspiracje nauczaniem Stefana kardynała Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II
[Church - state - civil society at the service of families in Poland.]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin