Adam Zadroga

Moralne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem społecznym z perspektywy zasad katolickiej nauki społecznej
[Moral aspects of managing a social enterprise from the perspective of the principles of Catholic social teaching ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kościół w pandemii – pandemia w Kościele
Miejsce: MS Teams
Nazwa jednostki: Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Teologów Moralistów we współpracy z Komitetem Nauk Teologicznych PAN.