Adam Zadroga

Recenzja książki ks. Tadeusza Zadykowicza pt. Zasady dobrej turystyki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 172.
[Book review: Tadeusz Zadykowicz, Zasady dobrej turystyki [Principles of good tourism], Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 172.]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Teologia i Moralność (ISSN: 1898-2964)
Rok wydania: 2020
Tom: 15(2020)
Numer czasopisma: nr 2(28)
Strony od-do: 229-230
DOI: 10.14746/tim.2020.28.2.13