Adam Zadroga

Recenzja książki: Andrzej Derdziuk, Prawda, dobro, sumienie, [Seria wydawnicza: Lubelskie Studia Teologicznomoralne, t. 7], TN KUL, Lublin 2019, ss. 178. ISBN: 978-83-7306-851-3
[Book review: Andrzej Derdziuk, Truth, Good, Conscience, [Publishing series: Lubelskie Studia Teologicznomoralne, vol. 7], TN KUL, Lublin 2019, pp. 178. ISBN: 978-83-7306-851-3]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła (ISSN: 1426-4196)
Rok wydania: 2020
Numer czasopisma: nr 2 (150) [kwiecień-czerwiec]
Strony od-do: 196-197